Písemná práce z českého a literatury a z cizího jazyka

Písemnou práci z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk nekonají v jarním ani podzimním období žáci, kteří jsou:

 • ve školním roce 2020/2021 žáky posledních ročníků
 • žáky, kteří konali řádný termín v loňském školním roce (žáci posledních ročníků v předešlém školním roce.

Tito žáci nekonají písemnou práci z těchto předmětů ani v případě, že konají následně (v rámci 5 leté lhůty od úspěšného ukončení vzdělání) náhradní nebo opravnou zkoušku.

Ostatní žáci písemnou práci z těchto předmětů konají. Jsou to tedy žáci, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku nespadající do výše uvedených dvou kategorií.

Praktické zkoušky

Termíny praktických zkoušek:

EP4 Pondělí 10 5. a úterý 11. 5. 2021
IT4 Pondělí 10. 5. a úterý 11. 5. 2021
VP4 Pondělí 10. 5. až středa 12. 5. 2021

Testování:

 • žáci naší školy, kteří se zúčastní výuky ve čtvrtek 6. 5. nebo v pátek 7. 5. se před praktickou zkouškou testovat již nemusí.
 • žáci naší školy, kteří se výuky ve čtvrtek nebo v pátek nezúčastní, se dostaví v 7:15 do auly, kde budou otestování a teprve potom se mohou přesunout do učebny, kde bude probíhat praktická zkouška
 • žáci, kteří nejsou žáky naší školy a budou skládat opravné zkoušky se dostaví v 7:15 do auly na testy nebo předloží potvrzení o negativním testu ne starší než 7 dnů.
 • V průběhu zkoušky musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenu chirurgickou roušku nebo respirátor.

Didaktické testy

V průběhu zkoušky musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenu chirurgickou roušku nebo respirátor.

ŘÁDNÝ TERMÍN MIMOŘÁDNÝ TERMÍN
Pondělí
24. května 2021
8:00 - matematika
13:30 - anglický jazyk
Středa
7. července 2021
9:00 - matematika
14:30 - anglický jazyk
Úterý
25. května 2021
8:00 - český jazyk Čtvrtek
8. července 2021
9:00 - český jazyk
Středa
26. května 2021
13:00 - ruský jazyk Pátek
9. července 2021
13:00 - ruský jazyk

Došlo k prosloužení času konání DT:

 • českého jazyka a literatury na 85 minut
 • z předmětu cizí jazyk na 110 minut, z toho 40 minut poslechová část a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti
 • matematiky na 135 minut

Kdo se může přihlásit k mimořádnému termínu:

 1. každý, kdo podal do 1. 12. 2020 přihlášku ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky spolčené části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2021,
 2. a kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluvil
 3. nebo vykonal didaktický test neúspěšně v řádném termínu.

K mimořádnému termínu se osoba oprávněná konat DT  v mimořádném termínu nepřihlašuje (nepodává řediteli novou přihlášku), protože je přihlášena automaticky. V případě, že se ke zkoušce nedostaví, bude taktéž automaticky z konání zkoušky omluvena.

Testování COVID-19

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

 • negativní test a
 • žádné příznaky onemocnění COVID-19

Testování ve škole:

 • škola bude provádět testování všech žáků přihlášených k maturitě v aule. Platnost testu je 7 dnů.
 • Žáci konající DT  z matematiky se dostaví v 7:15 do auly, kde budou otestování. Tento test bude platit i na DT  z českého jazyka
 • Žáci konající DT  z anglického jazyka se dostaví ve 12:30 do auly nebo učebny A102, kde budou otestování. Tento test bude platit i na DT z českého jazyka.
 • V případě, že navštívíte některé testovací centrum a test si přivezete již s sebou, je nutné předložit potvrzení osobě, která bude v aule nebo učebně A102 konat dozor nad testováním.

Testovat se nemusí:

 • Ti, kteří předloží potvrzení o prodělání COVID-19 a od pozitivního výsledku neuplynula doba delší než 90 dnů. Potvrzení nemusí předkládat žáci naší školy, kteří je již odevzdali.
 • Ti, kteří předloží doklad o negativním výsledku antigenního testu nebo PCR testu, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.
 • Ti, kteří předloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky  uplynulo nejméně 14 dní. Certifikát nemusí předkládat žáci naší školy, kteří ho již odevzdali.

Ústní zkoušky

 • Do budovy nebude umožněn vstup doprovázejícím osobám, s výjimkou asistenta.
 • Do budovy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, …)
 • Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí v prostorách školy chirurgickou roušku nebo respirátor

Spolupracujeme