Informační schůzky pro nově přijaté žáky se uskuteční 15. 6. 2023 od 15:30 v budově školy na ulici Hybešova 53.
Informace o umístění jednotlivých oborů do učeben bude k dispozici u vstupu do budovy.

Náplň schůzky
 

 1. Představení vedení školy, třídních učitelů, garantů oboru
 2. Informace k zahájení školního roku 2023/2024   
 3. Stravování, ubytování
 4. Výběr jazyků - u oborů HT, EP a KC bude druhý cizí jazyk NJ nebo RJ. Žáci pokračují ve výuce druhého cizího podle ZŠ, změna je možná po dohodě s vedením školy.
 1. Potvrzení od lékaře - potvrzení od lékaře je doloženo na přihlášce (u všech oborů), potvrzení před nástupem na praxi je požadováno pouze u kuchařů, zahradníků a VOŠ zdravotnické 
 2. Karta ISIC – informace o pořízení viz odkaz níže
 3. Příspěvek SRPŠ - 1x za dobu studia, čtyřleté obory 400,- Kč, tříleté obory 300,- Kč, 
 4. Informace o stmelovacím pobytu 
 5. Informační systém školy - rozvrhy a suplování, klasifikace
 6. Učebnice, pomůcky
 7. Informace k jednotlivým oborům
 8. Předání rozhodnutí o přijetí

 

Spolupracujeme