V pondělí 5. 6. a ve středu 7. 6. se žáci druhého ročníku oboru Veterinární prevence zúčastnili postupové zkoušky z předmětu anatomie a fyziologie zvířat.
V pondělí na pitevním materiálu ukázali své praktické znalosti a dovednosti. Teoretické znalosti prověřil obsáhlý test všech znalostí, které žáci získávali během dvouletého studia anatomie a fyziologie zvířat. O svých rétorických schopnostech a odborných znalostech žáci přesvědčovali odbornou komisi následující den při prezentaci tématu, které si s předstihem vylosovali. Během prezentací byly hodnoceny nejen znalosti, odborná úroveň, ale i projev a grafické zpracování prezentace.
Všichni žáci se s náročnou zkouškou vyrovnali velice dobře a tímto krokem tak zakončili dvouleté studium tohoto náročného předmětu.
MVDr. Pačínková, MVDr. Kuběnová, Mgr. Smejkal
 

Kolokvium AFZ

Spolupracujeme