Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republikyVe dnech 17. a 18. června 2010 byla Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice organizátorem setkání škol vyučujících obory Informační technologie a Informatika v ekonomice.

Konferenci zahájil ředitel školy Ing. Jindřich Friedl. Po zahájení vystoupil se svým příspěvkem Ing. Miloš Radhouský, ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání z MŠMT. Z výzkumného ústavu pedagogického Praha Mgr. Petr Šimek prezentoval Metodický portál RVP, který je součástí projektu Metodika II., a který má přispět ke zvýšení kvality učitelské profese. Manažer ECDL-CZ Ing. Jiří Chábera představil koncept ECDL a jeho možnou implementaci do výuky. Na jeho vystoupení navázal Ing. David Marek, jenž seznámil přítomné se zavedením standardů ECDL do výuky, které se uskutečňuje v rámci projektu „Zkvalitňujeme cestu k poznání“. Tento projekt je realizován na Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické a Střední škole, Boskovice od roku 2009. V další části prezentovali moduly řešené v tomto projektu: Ing. Miroslav Hrdý – Modul CAD, Ing. Roman Procházka – Modul Grafika, Ing. Jan Tihon – Modul Programování v Delphi, Jaroslav Kotlán – Modul Programování webových aplikací a Jiří Hlaváček – Modul Datové sítě, CISCO.

Na závěr prvního dne vystoupil Ing. Jan Peška z Národního ústavu odborného vzdělávání Praha s informacemi o projektu řešícím národní soustavu kvalifikací (NSK2). Hlavním cílem tohoto projektu je doplnit kvalifikační soustavu o kvalifikace dalších úrovní, tj. zejména úrovně maturitní a v závislosti na poptávce trhu práce i o kvalifikace vyšších úrovní. Potřebnost a kvalita výstupů budou zaručeny širokým zapojením expertů ze všech oblastí světa práce. Bohatá diskuse se rozvinula nejen po jednotlivých příspěvcích, ale také během společenského večera.

Druhý den byl prostor vyhrazen pro prezentaci projektu „Digitální škola“, který realizuje Obchodní akademie Orlová. Cílem projektu je vytvoření a ověření interaktivního systému digitálních učebních materiálů pro podporu výuky technického oboru Informační technologie v počátečním vzdělávání.

Konference byla zakončena společným obědem, po kterém se spokojení účastníci rozjeli domů. Všichni se shodli na tom, že toto setkání bylo velmi přínosné. Příštím organizátorem konference bude Střední odborná škola Blatná.

Spolupracujeme