Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republikyV pondělí 29. 6. 2009 proběhla na VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ Boskovice úvodní konference k projektu Zkvalitňujeme cestu k poznání. Jedná se o projekt zaměřený na modernizaci výuky ICT. Je spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem ČR.

Partnerem je Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Cílovou skupinou projektu jsou jak pedagogičtí pracovníci, tak studenti střední školy. Konference se kromě pedagogů zúčastnili studenti prvních ročníků oborů informatika v ekonomice, management ve strojírenství a obchodní akademie. Počátkem školního roku 2010/2011 bude v případě těchto studentů probíhat pilotní ověřování úspěšnosti realizace projektu.

Projekt je tvořen 12 částmi (moduly). V rámci konference vystoupili řešitelé jednotlivých modulů a formou prezentace s nimi všechny přítomné seznámili.

Škola se tímto projektem zapojila do CISCO Academy. Studenti mají možnost získat mezinárodní certifikát počítačové gramotnosti ECDL. Projekt tedy bude pro studenty přínosem v období studia, ale může také zvýšit možnosti jejich uplatnění na trhu práce.

Spolupracujeme