Také v tomto školním roce v rámci projektu Do světa, který financuje Jihomoravský krajský úřad, proběhl na naší škole projekt s názvem S programem SolidWorks od teorie k mechatronice. Ke spolupráci byla opět oslovena Polytechnická průmyslová škola v Kirovsku. První část projektu proběhla ve dnech 4. - 10. září, kdy naši studenti a učitelé navštívili partnerskou školu. Po slavnostním zahájením a přivítání hostů vedením školy byli studenti rozděleni do pracovních skupin, ve kterých společně plnili zadané úkoly. Skupiny byly vždy rozděleny tak, že v každé byl zároveň český i ruský student, takže při řešení úkolů byla nutná komunikace v anglickém jazyce. Náplní výukového bloku byla společná práce v oblasti propojování počítačů do místní LAN sítě školy, výroba UTP kabeláže a následná instalace a konfigurace pracovních stanic. Další část společné výuky byla zaměřena na práci v CAM systému, kde měli studenti za úkol vymodelovat jednoduchý rotační díl a následně vytvořit CNC program pro obrábění daného tvaru na soustruhu.

Kromě pracovního programu ve škole měli žáci možnost seznámit se s historickými a kulturními památkami Leningradské oblasti. Nejvíce se všem líbila exkurze v loděnici Pella, která se specializuje na výrobu remorkérů, záchranářských lodí i ledoborců. Velký ohlas měla také multimediální show v Petrodvorcích pod názvem Sovětský Hollywood.

Druhá část projektu probíhala ve dnech 11.-17. září v naší škole, náplní výuky byla práce s programem SolidWorks. Studenti dostali zajímavý úkol, a to aby se pokusili vymodelovat 3D model raketoplánu. Společné úsilí vedlo ke zdárnému konci a modely se zdařily a následně pak byly vytisknuty na školní 3D tiskárně. Vytisknuté modely slavily obrovský úspěch, a tak si je studenti z Ruska rozebrali jako upomínkové předměty. V dalším bloku byla výuka zaměřena na moderní programovací techniky - konkrétně na programování Lego robotů. Mezi hlavní cíle výuky programování robotů patřily dílčí úkoly, které studenti plnili v jednotlivých lekcích. Například rozpohybovat robota tak, aby pomocí senzorů trasy projel bludištěm atp. V průběhu závěrečného zhodnocení celé společné akce obdrželi mimo jiné od Spolku rodičů a přátel školy při VOŠ a SŠ Boskovice vyšívaná trička.

Z doprovodného programu, který naše škola nabídla, ruské žáky a učitele nejvíce zaujala návštěva Moravského krasu a prohlídka Prahy.
Naši i ruští učitelé se shodli na tom, že druhá část projektu proběhla úspěšně. Studenti si nejen prohloubili své technické znalosti a také jazykové a komunikační dovednosti, ale zároveň měli možnost poznat některé kulturní a přírodní památky obou krajů. Účastníci projektu doufají, že započatá spolupráce se bude úspěšně prohlubovat i do budoucna.

PhDr. Hana Kyzlinková
Mgr. Pavlína Šmerdová
Ing. Miroslav Hrdý

Spolupracujeme