Dne 2.4.2024 reprezentoval naši školu v krajském kole Ekonomické olympiády na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně student EP1A Karel Pírek. Výsledky této soutěže budou známy koncem dubna. Organizátoři měli nachystaný zajímavý doprovodný program i pro doprovázející vyučující. Byl zaměřen na možnosti spolupráce SŠ a studentů s ECON MUNI. Po skončení olympiády a doprovodného programu pro učitele jsme vyslechli přednášku na téma „Centrálně plánovaná ekonomika v Československu“, součástí byla i soutěž pro posluchače. 

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme spoustu dalších úspěchů při studiu. 

Ing. Grénarová Petra, DiS. 

Spolupracujeme