V dubnu a květnu se 5 děvčat z oboru Hotelnictví (hotelnictví a turismus) a 5 chlapců z oboru Kuchař-číšník pravidelně setkává na odborném kroužku, který se věnuje alternativním (domácím) metodám přípravy kávy pod vedením pana učitele Petra Šafránka. Kroužek je realizován za podpory projektu iKAP II JmK, tzn. že je pro žáky zcela zdarma. Žáci se postupně seznamují nejen s alternativními metodami přípravy kávy, jako je např. french press, moka konvičkou, vacuum potem (siphonem), chemexem apod. Získávají i informace o komoditní a výběrové kávě, se kterou pracují po celý kroužek. Tyto alternativní metody bývají často populární i v některých moderních kavárnách, kde doplňují nabídku k espresso nápojům.

1

Spolupracujeme