Dne 26.5. 2023 uspořádali žáci třetího ročníku Veterinární prevence v areálu školy Kynologický den. Rozhodli se obnovit již roky zajetou tradici, kdy třeťáci veterinárního oboru vždy na konci školního roku přichystali výstavu psích mazlíčků. Tyto výstavy se staly velmi populární, ale bohužel během kovidové doby nebylo možné pořádat jakékoli velké akce, tudíž ani tradiční výstavy. Protože se nynější třeťáci nikdy velké výstavy nezúčastnili, nevěděli, jak takto velkou akci uspořádat. Zvolili tedy akci menšího formátu, které se zúčastnili žáci a pedagogové školy spolu se svými psy a nazvali ji Kynologický den. 
Uspořádat takovýto den nebylo vůbec jednoduché. Během odborné praxe vytvořili žáci společně s vyučujícími celý program. Jeho hlavním bodem bylo předvedení přihlášených psů v kruhu, dále pak následné soutěže - cesta pokušení, hledání pokladu, agility a poslušnost. Když byl plán dne na světe, bylo potřeba začít dané věci realizovat, což nebylo vůbec jednoduché. Například připravení celého areálu včetně postavení stanů, které se jeví jako jednoduchá věc, dalo žákům, a hlavně panu učiteli Novotnému velkou práci. 
Během tohoto velkého dne šlo vše jako po másle. Všichni se bavili a výstavy se zúčastnilo mnoho pejsků, jejichž majitelé byli většinou žáci Veterinární prevence, nechyběli ale ani pejskaři z učitelského sboru. Nejvíc obsazenou soutěží bylo předvedení v kruhu. Šestičlenná porota tvořená žáky všech ročníků Veterinární prevence a bývalými pedagogy  vybírala vítěze ve třech kategoriích.  Vítězem kategorie S se stal kříženec Eddie (majitelka Veronika Staňková), v kategorii L obsadila první místo Eimy (majitelka Petra Stupková), vítězství v kategorii veteránů pak získal Alvin Glint of Hope stejné majitelky.  Do dalších soutěží se zapojilo už méně psů, přesto byly pro diváky, mezi nimiž nechyběli prvňáčci z boskovické základní školy, velmi atraktivní.  Každopádně šampionem v mnoha soutěžích se stala Petra Stupková z VP3, která za tento den se svými psy posbírala medaile snad ze všech stanovišť. 
Celým dnem diváky velmi zdařile provázela moderátorka Maria Haičmanová z pořádající VP3. Když pak vyhlásila vítěze poslední soutěže a poté pronesla pár slov na závěr, akce byla u konce. Návštěvníci mohli jít domů a většina z nich odcházela s nadšenými výrazy. Třeťáci se dali do úklidu. Vše rozložit a uklidit bylo mnohem jednodušší než prvotní stavění. Nakonec i oni odcházeli domů nadšeni a plni pozitivních vjemů.
Jana Zouharová VP3


 

Kynologický den

Spolupracujeme