Předvelikonoční týden na střední škole byl ve znamení mezioborového projektu „ VEJCE“. Do tohoto projektu se zapojili žáci oboru Veterinární prevence, Hotelnictví a turismus, Kuchař a číšník, Informační technologie, Ekonomika a podnikání a Zahradník. 

Všichni zúčastnění se chopili šance ukázat svoje dovednosti získané v rámci studia. Celý projekt odstartovali žáci IT a EP, kteří vytvořili poutavé plakáty. Na ně navázali veterináři zkoumáním zdravotní nezávadnosti a kvality slepičích a křepelčích vajec, z kterých žáci HT a KC připravili opravdu chutné sladké i slané pokrmy. Závěr projektu pak patřil ochutnávce vyrobených vaječných specialit, které byly připraveny na slavnostních tabulích s vkusným květinovým aranžmá připraveným zahradníky. O ekonomickou kalkulaci jednotlivých pokrmů se postarali žáci EP.

Mezioborový projekt ukázal, jak přínosná může být spolupráce odborníků z různých oborů. Prostě „ TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE A VŠICHNI DOHROMADY UDĚLAJÍ MOC.“

Spolupracujeme