Dny po jarních prázdninách patřily již tradičnímu mezioborovému projektu, tentokrát na téma „Vepřové hody“. Tyto projekty, na nějakou dobu přerušené koronavirovou krizí, mají na naší škole již svoji dlouholetou tradici. Žáci zde mohou využít své teoretické znalosti získané při výuce. Projekt se uskutečnil v období 15. až 17. března 2022.

Žáci veterinární prevence uplatnili své znalosti při bourání vepřových půlek, a laboratorními zkouškami prověřili zdravotní nezávadnost masa a jeho jakost. Žáci oboru kuchař-číšník si také vyzkoušeli bourání vepřových půlek a společně s žáky oboru hotelnictví a s pomocí pana Vondála připravili tradiční zabíjačkové výrobky.  Tyto byly následně naservírovány na stylově připravené tabule s květinovou výzdobou žáků oboru zahradník. Celá akce byla zakončena degustací, které se mohli zúčastnit nejen všichni žáci střední školy, ale také všichni pedagogové. Na ochutnávce všichni zúčastnění všechny předložené pochoutky posoudili a výsledky zaznamenali do hodnotících tabulek, které připravili žáci oboru informační technologie. Tito také prováděli fotodokumentaci celé akce a vytvořili plakát, který sloužil k propagaci celého projektu.  Celý projekt završili žáci oboru ekonomika a informatika kalkulací cen jednotlivých výrobků.

Pomocí projektu si žáci ověřili, že dokáží své teoretické znalosti propojit s praktickými činnostmi a že všechny obory naší školy dokáží spolu velmi dobře spolupracovat.
 

Mezioborový projekt „Vepřové hody“

Spolupracujeme