7. prosince 2021 navštívil naši školu Ing. Ondřej Daněk, zástupce firmy DM medical, a představil nám inovativní MLS® laserovou terapii využívanou ve veterinární rehabilitaci. Nejdříve vysvětlil mechanismus vzniku laserového záření, dále principy jeho účinků na tkáně a možnosti využití ve fyzioterapii. Následně ukázal několik případových studií z praxe. V závěru studenty poučil o bezpečnosti práce s laserem a předvedl laserovou aplikaci na psovi. Studenti si účinek laseru mohli také vyzkoušet na sobě při uvolňování trigger pointů.

Sabina Blahutová

Spolupracujeme