Zkouška z moderní korespondence Enter je on-line zkouška, která ověřuje schopnosti kandidátů v oblasti psaní e-mailů a jiných forem moderní obchodní korespondence. V měsíci lednu 2023 se zájemci z řad studentů 2. ročníku VOŠ (studijního oboru Cestovní ruch a Finanční řízení podniku) této zkoušky zúčastnili. Navázali tak na vědomosti získané v předmětu písemná a elektronická komunikace. Znalosti proměnili v získání certifikátu, který mohou zmínit ve  svém životopise.
Zkouška Enter zahrnuje několik částí, které musí zájemci vyřešit v daném časovém limitu 75 minut. Podle zaslaného zadání vyhledávají informace na webových stránkách, následně stylizují a tvoří formou e-mailu písemnosti z obchodní korespondence a souběžně pracují 
s Excelem. 
Cílem zkoušky je ověřit, zda má kandidát schopnosti a znalosti potřebné pro psaní moderní korespondence v pracovním prostředí. Zkouška zahrnuje například kontrolu gramatiky, pravopisu a stylistického zpracování textu, stejně jako schopnost efektivně komunikovat 
s různými typy zákazníků.
Závěrem lze říci, že zkouška z moderní korespondence Enter je důležitým nástrojem při výběru zaměstnání a představuje příležitost prokázat své schopnosti a znalosti v oblasti moderní korespondence.

Mgr. Hana Tomášková
 

Moderní korespondence na VOŠ je IN

Spolupracujeme