Naše škola spolupracuje s AIESEC Brno na projektu EDISON (mezikulturní vzdělávání na ZŠ a SŠ). V rámci tohoto projektu navštívili naši školu od 2. 12. 2013 do 6. 12. 2013  zahraniční studenti, kteří  prezentovali svoji zemi původu a kulturu:

  • Essam Usama - Egypt
  • Li Yichao(Yoth) – Čína
  • Tem Reuben - Kamerun
  • Phuong Diem – Vietnam
  • Patiparn Boontarig - Thajsko
  • Luís Vaz – Portugalsko
  • Eva Chen - Čína (aktuálně na Novém Zélandu)

Témata, o kterých stážisté studentům přednášeli, připravili vyučující anglického jazyka ve spolupráci s vyučujícími předmětu cestovní ruch. Stážisté spolupracovali s jednotlivými vyučujícími (AJ + CR) a v daném týdnu vedli jejich hodiny. Setkali se postupně se všemi žáky SŠ i VOŠ. Každý stážista měl svého ambasadora v podobě studenta nebo žáka, na kterého se mohl po dobu projektu spolehnout. Jeho úkolem bylo zajištění toho, aby se stážista cítil na škole dobře.

Medailonky studentů

Spolupracujeme