Dne 3. 6. 2023 se žáci z různých tříd a oborů setkali v 7:30 před školou, aby nastoupili do autobusu a společně podnikli dlouhou, 25hodinovou cestu do Anglie.
Cestou do Anglie procestovali Německo, Nizozemsko, Belgii a nakonec Francii, kde v Calais nasedli na trajekt, který je převezl přes kanál La Manche do přístavu Dover. 
Po příjezdu do Anglie ihned jeli na první zajímavé místo – Long Man of Wilmington – což je známá figura mýtického strážce kopců zobrazená na pahorcích poblíž Eastbourne. 
Další destinací bylo malebné městečko Brighton, kde se mohli projít po přímořské promenádě a molu Brighton Pier zasahujícím 512 m do moře. Po příjemné procházce se zašli podívat do nejstaršího akvária světa -  Sea Life Centre Brighton. Odpoledne následovala prohlídka  exotického královského paláce Royal Pavillion. Ve večerních hodinách odjeli do Londýna a byli ubytováni ve svých rodinách.
Druhý den měli naši žáci celodenní výlet na Windsor a do Oxfordu. Dopoledne si prohlédli víkendovou rezidenci královny Alžběty II. Windsor Castle. V odpoledních hodinách měli možnost projít se centrem Oxfordu, obdivovat nejstarší kolej Merton College, Magdalen College, Town Hall a mnohem více. Navštívili univerzitní areál nejrozsáhlejší koleje Christ Church College – nádvoří, kapli a jídelnu, která byla předlohou pro Velkou síň ve filmových Bradavicích.
Třetí den se žáci vydali na celodenní výlet na Stonehenge, kde viděli světoznámý komplex menhirů a kamenných kruhů.
Čtvrtý den byl zaplněn celodenní návštěvou Londýna. Při pěší procházce s průvodcem měli možnost vidět královskou residenci Kensington Palace, Albert Memorial a Royal Albert Hall. Studenti si velmi užili návštěvu Natural History Museum. Po dlouhé návštěvě muzea se všichni opět vydali na procházku přes Hyde Park ke Speaker’s Corner a Marble Arch.
Pátý den žáci opět strávili v Londýně. Jako první se prošli parkem Greenwich, kde měli možnost vidět nultý poledník Royal Observatory a National Maritime Museum. Zastavili se u čajového klipru Cutty Sark a vydali se na plavbu lodí po řece Temži kolem Tower of London, Tower Bridge a City of London k Westminsteru. Tam viděli Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abby a Bucknigham Palace. Ke konci dne přešli přes Westminster Bridge k London Eye, kde se projeli na obřím vyhlídkovém kole s překrásným výhledem do 60 km. Po krátké jízdě metrem k O2 Aréně žáci ve večerních hodinách nastoupili do autobusu a připravili se na dlouhou cestu zpět.
Všichni si výlet jistě užili a domů se vrátili s mnoha novými vzpomínkami.

Eva Poláková, EP3
 

Exkurze do Anglie

Spolupracujeme