Ve čtvrtek 22. února 2024 navštívil žáky třídy EP2 v předmětu ekonomika odborník z praxe, pan Leopold Nováček, který disponuje velkými zkušenostmi v oblasti financí, vzdělávání a vedení lidí. Žáci se momentálně ve výuce věnují tématům, která se týkají získávání a výběru zaměstnanců. Právě na toto téma se odborník z praxe zaměřil, aby žáky obohatil o praktické zkušenosti a náměty zejména z oblasti pracovních pohovorů. Probíhala interaktivní diskuse o tématu, žáci byli aktivní a odpovídali na jeho otázky. Mohli si tak doplnit probírané téma o další poznatky a získali také praktické návody, jak uspět u svého budoucího pracovního pohovoru. 

Ing. Mgr. Jana Krejcarová 

foto

Spolupracujeme