V zimním semestru školního roku 2023-2024 navštívila studenty 1. ročníku VOŠ ředitelka MAS Boskovicko plus paní Ing. Bezděková. Studenti oboru Cestovní ruch se v rámci CR 
v předmětu regionální rozvoj učí o místních akčních skupinách. Ing.Bezděková představila studentům fungování MAS v praxi. 

Nejprve studentům popsala konkrétní projekty, které v praxi MAS Boskovicko plus zpracovala (MAS = místní akční skupina). Projekty byly realizovány v rámci strategie 2014+. Jednalo se například o projekt Rekreační funkce lesa – úprava povrchu lesní stezky a doplnění mobiliáře lesoparku Skalky-Olešnice. Výsledkem projektu je upravená lesní stezka v délce 399 m. Stezka, která je hojně využívána občany jako místo pro vycházky, žáky základní školy jako místo přírodovědných vycházek a místními rybáři jako přístup k obecnímu rybníku. Na místě se nachází 1 tabule s informacemi o zvířatech vyskytujících se v této oblasti a také je zmíněna historie města a tradice. Dalším výsledkem projektu je doplnění stezky o 10 laviček. Další projekty se věnovaly např. modernizaci zemědělských podniků, konkrétním příkladem je například projekt s názvem Rekonstrukce skladu obilí s aktivním větráním v provozu v Rozsíčce nebo Bezpečnost chodců a cyklistů v dopravě.

Paní Ing. Bezděková seznámila studenty i s financováním projektů a náplní práce zaměstnanců místních akčních skupin. Přednáška byla velmi zajímavá a na závěr proběhla 
i krátká diskuze. Děkujeme paní Ing. Bezděkové za vstřícný přístup a doufáme, že nás v dalším školním roce navštíví znovu.

Ing. Žaneta Růžičková

 

1

Spolupracujeme