Žáci základních škol v laboratoři

V předvánočním období se stalo již tradicí, že do odborných veterinárních laboratoří a odborných učeben informatiky přicházejí žáci ze základních škol z Rájce-Jestřebí a Svitávky, aby si zajímavou formou vyzkoušeli činnosti v biochemické i morfologické laboratoři a práci s novým přístrojovým vybavením. Tento program pro ně připravili učitelé oboru Veterinární prevence a oboru Ekonomika a podnikání. Žáci se svých úkolů zhostili se zaujetím a podle jejich vyjádření to bylo „fakt dobrý“. 

Hana Kuběnová

 

Gymnazisté z Tišnova v laboratoři

Skupina gymnazistů, kteří se zajímají o chemii, biologii a medicínu, navštívila veterinární laboratoře na naší škole, aby si rozšířili svoje dovednosti v oblasti fyziologie a anatomie živočichů a klinických vyšetřovacích metod.

Žáci se svých úkolů zhostili opravdu s velkým zájmem. Zajímala je především práce s ultrazvukem, elektrokardiografem, ale i makroskopické i mikroskopické zkoumání v pato-morfologické laboratoři a práce na spektrofotometru v biochemické laboratoři. 

O tom, že se podařilo učitelům oboru Veterinární prevence připravit zajímavé úkoly, svědčí i fakt, že se žáci při odchodu zajímali o možnost další návštěvy u nás.

 

Hana Kuběnová

 

 

Spolupracujeme