Ve středu 3. 2. 2021 se v Nemocnici Boskovice uskutečnilo setkání vedení nemocnice se zástupci VOŠ zdravotnické Boskovice.
Ve středu 3. února 2021 se z podnětu vedení Nemocnice Boskovice uskutečnilo setkání se zástupci VOŠ zdravotnické v Boskovicích, kterou zastupovali ředitel školy Ing. Mgr. Pavel Vlach, garant oboru Diplomovaná všeobecná sestra Mgr. Jiří Votoček a vyučující odborné praxe Mgr. Veronika Pospíšilová se studentkami Monikou Kalovou a Ivetou Vybíhalovou.

Tyto studentky se setkání zúčastnily v zastoupení za všechny studující ze zdravotnické školy. Nejdříve jim poděkoval primář chirurgického oddělení MUDr. Radek Bousek za vstřícný a odpovědný přístup v rámci pomoci při řešení náročné personální situace způsobené probíhající epidemií. Náměstek pro léčebnou a preventivní péči prim. MUDr. Vladimír Zemánek ocenil pracovní flexibilitu a rychlé zapracování zvláště na pracovištích intenzivní péče. Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Lenka Strnadová na závěr vyjádřila poděkování za jednotlivá oddělení pro všechny studentky, které se na zvládání nelehké provozní situace spolupodílejí. Kladně také hodnotila úroveň odborné přípravy studentek a poděkovala v tomto směru i vyučujícím.

Ze strany školy i studentek bylo poděkování vřele přijato a je vnímáno také jako výsledek dlouhodobé spolupráce. Pro zdravotnické obory je nemocnice klíčový partner při zajišťování výuky odborné praxe. Znalost podmínek nemocnice z praktické výuky nyní byla významným faktorem pro rychlé zapracování studentek do práce na odděleních. Obě strany potvrdily zájem na další spolupráci. Ta bude od příštího školního roku probíhat i v rámci výuky nově otvíraného maturitního oboru Praktická sestra, na který se mohou hlásit absolventi základních škol.

Mgr. Jiří Votoček
Foto: Jaroslav Oldřich
Zdroj: www.boskovice.cz 

Spolupracujeme