Dne 24. ledna 2022 proběhly na naší škole obhajoby ročníkových prací oboru HT. Všem studentům patří velká pochvala za vzornou účast i krásné prezentace!

Spolupracujeme