Obhajoba ročníkových prací proběhla dne 25. 1. 2022 v učebně D19. Přítomny byly zhruba dvě třetiny žáků EP3, jelikož zbytek žáků chyběl z důvodu nakažení nemocí covid-19. Stálou komisi tvořili učitelé Ing. Lucie Davidová, Mgr. Renata Hédlová, Mgr. Zuzana Porubská a konzultant daného žáka. Z třídního kola poslala komise do školního kola 5 žáků. Byli jimi Monika Jakubcová, Markéta Kubíčková, Tomáš Lajšner, Patrik Pelíšek a Adam Zemánek. Obhajobu hodnotím za povedenou, jelikož jsme si užili krásné dopoledne, a hlavně všichni přítomní žáci si svoji práci dokázali obhájit.

Patrik Pelíšek EP3

Spolupracujeme