19. 12. 2022 se konalo školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 28 žáků z 1.-3. ročníku všech maturitních oborů. Čekaly je obtížné úkoly z morfologie, lexikologie, syntaxe i ortografie. Součástí zadání bylo také vypracování slohové práce na zadané téma. 
Se všemi úkoly si nejlépe poradil Jakub Šebela z IT3, a stal se tedy vítězem školního kola. Spolu s žákyní VP3 Barborou Zálešákovou, která obsadila druhé místo, postupuje do okresního kola. Oběma budeme přát bystrou mysl při řešení úkolů a také trochu štěstí. Blahopřání patří i všem ostatním účastníkům olympiády, protože úkoly, které řešily, byly zadány opravdu obtížně.

Spolupracujeme