Tento projekt je spolufinancován Evropským sociální fondem a státním rozpočtem České republiky.


​​
První schůzka s partnerem - 8. 6. 2009

Dne 8. 6. 2009 se konala schůzka s partnerem projektu – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně zastoupená Ing. Martinem Součkem a Bc. Klárou Mrkosovou.  Manažer projektu Ing. Jindřich Friedl na úvod seznámil partnera s projektem.

Výstupem partnerské spolupráce bude přenos znalostí a zkušeností, celá partnerská spolupráce je rozdělena na 2 fáze. V první fázi partner vypracuje metodický materiál pro implementaci e-learningu a ECDL a materiál pro hodnocení edukačních materiálů v rozsahu 100 stran a 50 slejdů prezentace. Ve druhé fází partner zpracuje ke všem studijním oporám oponenturu a zajistí nezbytné kroky pro přidělení ISBN vybraným studijním oporám.
Celkové náklady na partnera činí:                             80 574,90 Kč

Na schůzce byl předběžně dojednán termín prezentace metodických materiálů na konec srpna 2009, přesný termín určí partner. Dále partner provede hodnocení jednotlivých zpracovaných metodik od lektorů, partner stanoví termín odevzdání metodik, tak aby mohl metodiky ohodnotit a mohla proběhnout konzultace mezi ním a lektory na prezentaci metodických materiálů.

 

Schůzka 31. 8. 2009

Dne 31. 8. 2009 proběhla prezentace metodických materiálů – Metodika implementace eLearningu a ECDL a hodnocení edukačních materiálů.

Prezentace byla rozdělena na 3 části:

  1. Metodika implementace eLearningu na středních školách
  2. Metodika implementace ECDL na středních školách
  3. Metodika hodnocení edukačních materiálů a pilotních projektů

Prezentace se zúčastnili zástupci partnera – Ing. Martin Souček, Ing. Klára Mrkosová, Luděk Majer, lektoři jednotlivých modulů a administrátor projektu. Lektoři byli seznámeni se všemi částmi metodiky, prezentace byla přehledná a srozumitelná.

Na závěr proběhla konzultace s lektory nad zpracovanými metodikami jednotlivých modulů, hodnocení partnera je součásti odevzdané příručky Metodika implementace eLearning a ECDL a hodnocení edukačních materiálů. Příručka v rozsahu 107 stran byla odevzdána v tištěné formě a na CD, prezentace v rozsahu  50 slejdů na CD.

Spolupracujeme