V období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 byl na VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ Boskovice realizován projekt "Podpora poradenských služeb" pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006590.

Výzva OP VVV

  • Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Schválená podpora

  • 1 521 468,- Kč

Realizované aktivity

  • Aktivita III/1.3 - Školní psycholog - personální podpora SŠ
  • Aktivita III/1.6 - Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ
  • Aktivita III/2.1 - Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin zaměřené na kariérové vzdělávání
  • Aktivita III/2.1 - Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin zaměřené na osobnostně sociální rozvoj
  • Aktivita IV/1.2 - Školní kariérový poradce - personální podpora VOŠ
  • Aktivita IV/2.1 - Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin zaměřené na kariérové vzdělávání

Spolupracujeme