Pomůcky pro tvorbu citací:

Norma ČSN ISO 690 Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů je k nahlédnutí v knihovně.

Spolupracujeme