V pátek 10.12. 2021 se v prostorách naší školy konala dílčí část praktické maturitní zkoušky oboru Hotelnictví a turismus. Studenti 4. ročníku si připravili ochutnávku typických pokrmů a nápojů, které se vztahují k letošnímu danému tématu praktické maturitní zkoušky, a to ATRAKTIVITY UNESCO ČR. 

Přestože se akce v rámci Dne otevřených dveří nemohla zúčastnit široká veřejnost, přišli čtvrťáky podpořit alespoň studenti z ostatních tříd a mnoho pedagogů i dalších zaměstnanců naší školy. DĚKUJEME. 

za HT4 Vendula Čechová

Prezentace atraktivit UNESCO ČR - Kroměříž

Spolupracujeme