Na počátku října (11.10.2021-23. 10. 2021) hostil obor Veterinární prevence 6 studentů veterinářství ze slovinské Lublaně. V rámci programu Erasmu+ připravili učitelé veterinární prevence pro studenty z partnerské školy praktikou výuku, která se odehrávala nejen ve školních laboratořích, ale i na pracovištích, se kterými naše škole spolupracuje při zajišťování odborných praxí. Z reakcí zahraničních studentů bylo patrné, že se jim pobyt v ČR i připravený pestrý program líbil.  

Hana Kuběnová
 

Praxe studentů z Lublaně na naší škole

Spolupracujeme