Úspěch žáků VOŠ a SŠ Boskovice u mezinárodních jazykových zkoušek

Na počátku školního roku 2021/2022 navázala naše škola spolupráci se zkouškovým centrem Cambridge University P.A.R.K. z Brna a stala se jeho partnerskou institucí. V rámci této spolupráce získali naši žáci možnost zúčastnit se přípravných kurzů, které jsou zakončeny mezinárodní jazykovou zkouškou Cambridge University.

Tato zkouška má nespornou výhodu, jelikož je uznávaná celosvětově, a pokud ji žák úspěšně zvládne, nemusí skládat písemnou a ústní část maturitní zkoušky z anglického jazyka. Na naší škole se organizují zkoušky dvojí úrovně – PET úroveň B1 nebo FCE úroveň B2.  Každý žák se tak může rozhodnout podle svých schopností a znalostí, jakou úroveň si zvolí. Maturitní zkoušku nahrazují pak obě dvě varianty. Velkou motivací pro žáky je i fakt, že mohou certifikát složit kdykoliv před maturitou, takže si „zkoušky dospělosti“ ulehčí o jeden předmět. Certifikát má celoživotní platnost a lze se jím prokázat kdekoliv na světě.

Tento rok se u nás zkoušky konaly 24. 6. 2023. Skládalo je 90 žáků, úspěšně je zvládlo 90 % z nich. V organizaci těchto zkoušek a se spoluprací s Cambridge centrem bychom rádi pokračovali i nadále. Jsme tak jedinou boskovickou školou, která umožňuje svým žákům skládat tyto prestižní zkoušky. Tento rok jsme se také stali 3. nejúspěšnější školou na Moravě v rámci partnerů Cambridge P.A.R.K centra.

Spolupracujeme