V pátek 27. 1. 2023 navštívily naši školu studentky Mendelovy univerzity v Brně Anna Zuzanová a Jana Plisková. Pro žáky čtvrtého ročníku oboru Veterinární prevence připravily přednášku o možnostech studia na této vysoké škole. Děvčata seznámila žáky maturitního ročníku se studijními obory na jednotlivých fakultách, s možnostmi tuzemské i zahraniční praxe i s možnostmi mimoškolního vyžití. Žáci se aktivně zapojili do diskuse a zahrnuli přednášející spoustou otázek.
Hana Kuběnová

Přednáška studentek Mendelovy univerzity

Spolupracujeme