Podle § 20 odst. 4 školského zákona je v rámci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání přijímací zkouška z českého jazyka nahrazena rozhovorem, jehož účelem je zjištění, zda uchazeč má takovou znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání.

Termín:                     13. 4. 2023 v 10:30 a 14. 4. 2023 v 10:30 - po testu z matematiky v učebně A301
                               13. 4. 2023 v 8:30 pro uchazeče pouze na učební obor

Délka rozhovoru:   20 minut

Forma:  rozhovor bude veden dvěma učitelkami českého jazyka  bude tvořen těmito částmi:

řízený rozhovor – (reakce na otevřené otázky)

  • informace týkající se osoby uchazeče
  • předchozí vzdělání uchazeče
  • zájmy a záliby uchazeče
  • budoucí studium – obor uchazeče

čtení s porozuměním (čtení textu v rozsahu 200 - 300 slov a odpovědi na otázky související s textem. Využití slovní zásoby  související se studovaným oborem).

První část bude hodnocena 0-12 body (každý okruh 0 -3 body), druhá část bude hodnocena 0-10 body (četba + každá otázka 0-2 body). Maximální počet získaných bodů je 22. Aby uchazeč uspěl, musí získat minimálně 11 bodů.

Spolupracujeme