PŘIHLAŠOVÁNÍ NA PŘÍPRAVNÉ KURZY BYLO UKONČENO!

Naše škola bude pořádat od 15. 2. 2022 přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka.

 

LETÁK