Dne 19. listopadu 2019 se třída EP3 zúčastnila prohlídky čističky odpadních vod v Boskovicích. Tuto akci zařídila paní učitelka Šmerdová.

Ráno se třída EP3 sešla u restaurace Slavie, kde byl domluvený sraz, a poté se žáci vydali po Mánesově ulici směrem k čističce. Ještě před vstupem žáci podle zápachu poznali, že se jedná o ČOV, takový zápach se totiž s ničím jiným zaměnit nedá. Studentů se ujal pan Tomáš Laštůvka, který je seznámil se základními informacemi o ČOV a začal se studenty prohlídku areálu čističky. Žáci se dozvěděli, že se odpadní vody z celých Boskovic a okolí odvádí do ČOV hlavním kanalizačním systémem. Poté probíhá předběžné zpracování neboli čištění mechanickým stupněm, z vody se tak odstraní největší předměty.

Odpadní voda přiváděná hlavní stokou ze stokové sítě projde lapačem štěrku, který zachytí nejhrubší nerozpuštěné látky. Látky zachytne šnekový dopravník a vzniká nebezpečný odpad, který musí odvést speciální firma. Hrubé česle poté odstraní plovoucí nečistoty. Zde je nutné podotknout, že byl zápach největší. Většina studentů musela prostor s hrubými česlemi opustit, protože se zápach nedal vydržet. Písek zachycený lapačem putuje na skládku. Cílem lapače je odstranit zbytky písku podobně jako u lapáku štěrku. Toto zařízení se nazývá odstředivka.

Usazovací nádrž je posledním zařízením pro mechanické čištění. Voda je zavedena k zásobníku a ve spodní části nádrže je umístěno rameno, které stírá nečistoty z nádrže. Mezi tyto nečistoty patří potravinářský tuk a různé saponáty. Když voda projde mechanickým čištěním, přichází na řadu sekundární úprava. Zde se pomocí bakterií zničí kontaminované látky a poté se transformují na kal. Kal a směs vody pak odteče do dosazovací nádrže, kde dojde k vyčištění vody od kalu. Po odkalení dostaneme téměř čirou vodu a kal. Kal, který je vysušen, se může dál použít ke hnojení průmyslových plodin a také jako rašelina na zatravňování. Poslední část se nazývá terciální čištění, při kterém dochází k dočištění odpadních vod – hlavně k odstranění fosforu a kovů. Vyčištěná odpadní voda se vypouští do řeky Bělá.

Tím celý proces čištění končí. Od pana Tomáše Laštůvky se studenti také dozvěděli, že nejhorší, co může člověk hodit do toalety, jsou vlhčené ubrousky, protože ucpávají čerpadla, dále také potravinářské tuky a ředidla. Exkurze byla velmi zajímavá, studenti se dozvěděli spoustu informací nejen o procesu čištění, ale i tom, co by se nemělo splachovat do záchodu nebo vylévat do umyvadla.
Třída EP3 děkuje paní učitelce Šmerdové za zorganizování této exkurze a panu Tomáši Laštůvkovi za zajímavou prohlídku.

Adéla Chatrná, EP3

Spolupracujeme