Ve dnech 30.5 až 10.12. 2014 probíhal na Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické a Střední škole v Boskovicích celoškolní projekt s názvem Bažant v královské kuchyni.

Původní myšlenka vzešla od žáků oboru veterinární prevence. Pod vedením učitelů odborných předmětů tak navázali na minulá léta, kdy již úspěšně proběhly podobné akce, například projekt Prasátko nebo Ovce.

Do akce se zapojili žáci všech oborů, které se na střední škole vyučují, a mohli si tak prověřit své schopnosti, dovednosti a vzájemnou spolupráci při plnění praktických činností.

S úkoly se za podpory vedení školy a v součinnosti s ostatními zaměstnanci zdatně vypořádali všichni žáci i jejich pedagogové.
Na úplném začátku se studenti oboru agropodnikání věnovali chovu bažantů. Své odborné znalosti a praktické dovednosti dále využili žáci oboru veterinární prevence při zpracovávání bažantů a následném chemickém rozboru masa těchto zvířat.

Takto rozbourané maso se dostalo k žákům oborů kuchař - číšník a hotelnictví a turismus, kteří z něj připravili vskutku královské menu. Jmenujme jen namátkou názvy některých z jídel - bažant Františka Josefa pečený ve slanině nebo císařské taštičky plněné směsí bažanta podle Karla IV.

Toto menu pak prezentovali při řízené degustaci, kde přítomní žáci a jejich pedagogové senzoricky posuzovali připravené lahůdky a výsledky zaznamenávali do předem připravených tabulek, které vytvořili studenti oboru informační technologie. Ti se také starali o propagaci a dokumentaci celého projektu. A nakonec se ke slovu dostali také žáci oboru obchodní akademie, kteří díky svým odborným ekonomickým znalostem provedli kalkulaci vyrobených produktů a konečně i celkových nákladů.

Projekt tak opět po roce dokázal, že jsou žáci schopni přenést své teoretické odborné znalosti do praxe.

A přesto, že jsou tyto obory možná navenek téměř neslučitelné a panuje obecné povědomí o tom, že vlastně nemají nic společného, myslím si, že tento projekt dokazuje každý rok pravý opak.

Mgr. Lubomír Smejkal

Spolupracujeme