Proč:

  • spolupráce se sociálním partnerem,
  • mezioborová spolupráce,
  • návaznost na ŠVP,
  • seznámení žáků s problematikou prvovýroby,
  • podpora produkce našeho ovoce.

Projekt byl zahájen 22. 10. 2014 sklizní jablek v sadech a.s. ZEAS Lysice, které se účastnili žáci tříd AP4, VP1, VP2, VP3, IT2, IT3. Sklizeň probíhala za nepříznivých povětrnostních podmínek (nízká teplota, vítr, dešťové přeháňky, bláto). Zde se osvědčili zejména studenti oborů agropodnikání a veterinární prevence, kteří musí vykonávat praktickou výuku i za těchto složitých podmínek.

Sklizeň probíhala až do 24. 10. 2014. Vlastní práce obnášela ruční trhání jablek, kdy se s natrhanými plody muselo zacházet velmi opatrně, aby nedocházelo k poškození plodů, a tím k jejich znehodnocení. Žáci vykonávali tuto práci velmi svědomitě, což ocenili vedoucí pracovníci provozu Sady Lysice, kteří měli počáteční obavy, jak k tomuto žáci přistoupí. Opět se zde potvrdilo, že když se vysvětlí přesně požadavky, žáci dovedou dobře reagovat a splnit zadané úkoly. Tato skutečnost byla i výbornou prezentací jména školy.
Akce se během tří dnů zúčastnilo v průměru 30 žáků a za tuto dobu sklidili celkem 11,5 tuny jablek odrůdy Idared.

Celková sklizeň jablek v a.s.ZEAS Lysice, provozu Sady, činila 1200 tun.

Projekt dále pokračoval ve škole, kde jednotlivé obory, které byly přizvány k další realizaci tohoto projektu, z hlediska svého zaměření připravily jednotlivé prezentace podle přiloženého harmonogramu.

Projekt vyvrcholil dne 17. 12. 2014, kdy proběhly prezentace jednotlivých oborů s ukázkami, kterými předvedli svoji práci a zaměření. K této prezentaci byli přizváni zástupci a.s. ZEAS Lysice a ÚKZÚZ Lysice, kteří tuto akci hodnotili jako vynikající a přínosnou.
součástí projektu byla i výstava jablek z těchto provozů.

Vedoucí projektu: Ing. Petr Vegerbauer

Spolupracujeme