Využití teoretických znalostí v praxi si vyzkoušeli žáci Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické a Střední školy v Boskovicích (VOŠ a SŠ Hybešova, Boskovice) při realizaci projektu „ PRASÁTKO“ aneb PROJEKT RACIONÁLNÍ AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE A TVOŘIVÉ KOOPERACE OBORŮ. Původní myšlenka vzešla od žáků veterinární prevence v čele s MVDr. Kuběnovou. Do projektu se však zapojili žáci všech oborů, které se na střední škole vyučují, a prověřili si svoje schopnosti, dovednosti a vzájemnou spolupráci při plnění praktických úkolů při přípravě a realizaci klasické domácí zabíjačky. Tato netradiční forma výuky vycházela ze zkušeností získaných v minulém školním roce, kdy proběhl obdobně koncipovaný projekt s názvem „ HUSA“.

S úkoly se zdatně vypořádali všichni žáci i jejich pedagogové za podpory vedení školy v součinnosti s ostatními zaměstnanci školy.

Svoje odborné znalosti uplatnili žáci veterinární prevence při bourání vepřových půlek a v prověření zdravotní nezávadnosti a jakosti zpracovávaného masa. Žáci oboru kuchař- číšník se statečně zhostili výroby tradičních zabíjačkových výrobků. Žádná správná gastronomická akce se neobejde bez ochutnávky. V této fázi projektu se zapojili žáci oboru hotelnictví a turismus a připravili stylovou tabuli a vzorky pro degustaci ukončenou senzorickým posouzením jak žáky, tak i pedagogy. Výsledky pro hodnocení byly zaznamenávány do tabulek připravených žáky oboru informační technologie. Žáci oboru ekonomika a podnikání, kteří mají v rámci výuky nejblíže k počítačové grafice, zpracovali dokumentaci a prezentaci průběhu akce. Ekonomika je důležitá při každé činnosti, proto se projevila i při realizaci tohoto projektu. Žáci oboru agropodnikání vypočítali, kolik výkrm prasátka stojí, celkové kalkulace vyrobených produktů zpracovali žáci oboru obchodní akademie, kteří mají nejvíce odborných ekonomických znalostí. Celou akci sledovali redaktoři školního časopisu a zaznamenávali všechny zajímavé momenty.

Projekt prokázal, že žáci jsou schopni přenášet získané teoretické odborné znalosti do praktických činností a že na první pohled velice odlišné studijní obory mají v praktickém životě k sobě velice blízko.

Spolupracujeme