V květnu se studenti prvního ročníku oboru Cestovní ruch zúčastnili třídenní odborné exkurze do Budapešti. Cílem exkurze byl nácvik průvodcovské činnosti v historickém centru hlavního města Maďarska. Studenti ve výuce připravili podrobné itineráře na každý den a průvodcovský výklad k jednotlivým objektům, atrakcím a zajímavostem
a navzájem se Budapeští provedli. Kromě zjištění, jak náročná práce průvodce je, si studenti odnesli spoustu zážitků:

„Přesto, že jsme do Budapešti jeli hlavně pro nasbírání zkušeností v průvodcování, zažili jsme mnohem více. Od nejkrásnějšího západu slunce až po půlnoční kebab někde na rohu Budapešti. Nejspíš nikdo z nás nezapomene na krásný výhled z lodi na nasvícený Parlament. Dalo by se i říct, že se některým splnil sen. Domča viděl sochu svého idola Buda Spencera a Adri mohla konečně navštívit kavárnu, o které tak dlouho snila. I přes nepřízeň osudu nebo spíše počasí jsme si výlet jako třída náramně užili. To společné vstávání a večerní zábava na bytě za deštivého počasí, během kterých Danča počítala letadla z balkonu a hádala, kam právě směřují, nás jako třídu stmelilo.  Takže jestli máte možnost... jeďte do Budapešti.“

 Inspirace zde: https://www.youtube.com/watch?v=bpLJHiHiXW4&ab_channel=Ane%C5%BEkaHladilov%C3%A1

 Mgr. Nataša Reitschmiedová, Petra Schoříková, studentka CR1

1

Spolupracujeme