V červnu tohoto roku proběhlo na naší vyšší odborné škole první absolutorium nově otevřeného studijního oboru Fyzioterapie zvířat. Zkušební komisi předsedal profesor MVDr. František Treml, CSc. Po zdárně vykonané závěrečné zkoušce se v krásném prostředí zámeckého skleníku v Boskovicích konalo slavnostní vyřazení absolventů, kteří obdrželi diplom z rukou ředitele školy Ing. Mgr. Pavla Vlacha a místostarosty Městského úřadu v Boskovicích pana Petra Malacha, DiS. 
Všem absolventům přejeme hodně pracovních i osobních úspěchů.

Za všechny vyučující garant oboru
 

Spolupracujeme