První pomoc a zdravotní výchova interaktivně

Dne 21. 12. 2022 se žáci naší školy účastnili v rámci zdravotní výchovy praktických ukázek první pomoci na VOŠ a SŠ zdravotnické, pracoviště Komenského 1. Studentky střední školy si pro nás nachystaly bohatý program zaměřený na zdravý životní styl a praktický nácvik první pomoci. Také nám ukázaly úžasné vybavení školy, které jsme si mohli vyzkoušet. Mockrát bychom chtěli poděkovat za čas, který jste nám věnovali a za vše, co jste si pro nás připravili. Doufáme, že se brzy znovu setkáme a naučíme se dalším věcem, které se nám můžou kdykoliv hodit.

Za základní a praktickou školu Boskovice Mgr. Aleš Vacula

 

Studentky druhého ročníku oboru Praktická sestra se během interaktivních aktivit snažily žákům ze Základní a praktické školy Boskovice přiblížit každodenní činnost praktické sestry. Děti měly možnost si za odborného dohledu studentek vyzkoušet některé obvazové techniky nebo na připravených cvičných figurínách provést nepřímou masáž srdce u dospělého a dítěte.

Za VOŠ a SŠ zdravotnickou Mgr. Štěpán Doležel a Mgr. et Bc. Pavla Svobodová, DiS. et DiS. a třída PS2

První pomoc interaktivně

Spolupracujeme