Tento projekt je spolufinancován Evropským sociální fondem a státním rozpočtem České republiky.


​​
Školení pro pedagogické pracovníky v oblasti e-learningu

Dne 25. 8. 2009 bylo zahájeno školení pedagogických pracovníků v oblasti e-learningu. Jedná se o soubor seminářů a přímého školení pro 30 pedagogických pracovníků – 8 IT pedagogů, 22 pedagogů ostatních oborů. Soubor školení bude poskytovat firma PragoData Consulting, s.r.o., Vranovská 1570/61, Brno, která splnila zadávací podmínky ve výběrovém řízení.

Celková cena zakázky:      118 286,- Kč
Termín realizace:               25. 8. 2009 – 31. 7. 2010


Cílem tohoto uceleného souboru školení je poskytnout účastníkům na teoretické i praktické úrovni základy technických i metodických dovedností pro efektivní využití e-learningové podpory vzdělávání.

Školení je rozděleno do bloků:

  1. Společný teoretický úvod
  2. Odborné školení IT pedagogů
  3. Seznámení s prostředím Moodle pro pedagogy
  4. Pedagogicko – výchovné aspekty e-learningu
  5. Konzultace

Na závěr celé realizace seminářů a školení účastníci obdrží doklad o absolvování a dosažené úrovni dovedností.

 

Kurz prezentační dovednosti

Ve dnech 25. – 26. 5. 2011 proběhl komplexní kurz Prezentační dovednosti, kterého se zúčastnilo 6 vyučujících IT. Kurz zabezpečila firma AHA PR Agency, s. r. o., Praha 4.

Školení bylo zaměřeno na obsah i formu veřejného vystupování. Pozornost byla věnována hlasové a mluvní stránce vystoupení a prezentačním dovednostem při vystoupení před publikem. Cílem kurzu bylo získat sebejistý kultivovaný jazykový projev a přesvědčivá profesionální prezentace, které jsou základními předpoklady úspěchu v mnoha profesích, především při pedagogické výuce, dále při vystoupeních na poradách, prezentacích a konferencích.
Na závěr kurzu účastníci obdrželi certifikát o absolvování.

Spolupracujeme