20. 12. 2023 se konalo školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 30 žáků z 1.- 3. ročníku všech maturitních oborů. Čekaly je obtížné úkoly z morfologie, lexikologie, syntaxe i ortografie. Součástí zadání bylo také vypracování slohové práce na zadané téma. 
Se všemi úkoly si nejlépe poradila Simona Pinkavová z VP3, a stala se tedy vítězkou školního kola. Spolu Annou Kotrlovou ze stejné třídy, která obsadila druhé místo, postupuje do okresního kola. Oběma budeme přát bystrou mysl při řešení úkolů a také trochu štěstí. Blahopřání patří i všem ostatním účastníkům olympiády, protože úkoly, které řešili, byly zadány opravdu obtížně.

 

 

Spolupracujeme