Ahoj lidi!

Právě jsme dokončili inovativní projekt, který představuje školu moderním způsobem a přináší nové možnosti prezentace nejen při dnech otevřených dveří, ale i v běžné výuce a dalších veřejných akcích.

Skupina žáků IT3 pod vedením Viléma využila nejnovější 3D technologie, aby vytvořila materiály, které budou nejen upoutávat pozornost, ale inspirativně prezentovat obory IT a EP.

Projekt začal výběrem dvanácti nejlepších 3D modelů z předchozích letních prací žáků oboru IT. Tyto modely byly vybrány z celkem 40 prací, které byly ohodnoceny jako nejlepší na škole. Následně tato skupina žáků využila programy SolidWorks a Blender k vytvoření animací těchto modelů. Tímto způsobem se modely staly dynamickými a zajímavějšími pro potenciální žáky.

Druhá skupina se zaměřila na praktickou stránku projektu a vytiskla pomocí 3D tiskárny celkem deset ukázkových 3D modelů. Kvůli časovému omezení projektu se tato skupina rozhodla vyhledat na internetu ukázkové modely, které mohou být použity na základě licenčních podmínek. Tímto způsobem byly získány reálné fyzické objekty, které představují školu a její možnosti v oblasti 3D tisku.

Třetí skupina žáků se zaměřila na vytvoření projektů pro augmentovanou realitu (AR) v prostředí ARTIVIVE. Vytvořili celkem 12 AR projektů, které umožňují přidání digitálních prvků a animací k fyzickým 3D modelům. Tyto projekce mohou být spuštěny pomocí mobilních zařízení a přináší interaktivní a zábavný zážitek. Tato skupina také připravila vizuální prezentace 3D modelů, které budou doprovázet AR projekce a pomáhat veřejnosti lépe porozumět prezentovaným objektům.

Výsledky projektu budou využity při několika příležitostech, včetně dnů otevřených dveří, prezentací oborů IT a EP a účasti na burzách středních škol. Prezentace školy pomocí moderních 3D technologií a AR vnáší nový rozměr a svěží vánek do školy
a doufáme, že zaujme všechny potenciální studenty i jejich rodiče.

Žáci IT3

Spolupracujeme