Jednotné zkušební schéma

EPIDEMICKÁ OPATŘENÍ

Jednotlivých zkoušek v učebně se nezúčastní více než 20 osob a tak není potřeba dokládat skutečnosti jako negativní test/prodělaný covid-19/očkování.

viz výňatek z dokumentu

ZKOUŠKY A ABSOLUTORIA V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2021 ze dne 16.8. 2021

„Pokud se maturitní zkoušky účastní maximálně 20 osob (tzn. zkoušený, zkoušející i případná veřejnost), není potřeba především dokládat skutečnosti jako negativní test/prodělaný covid-19/očkování. Počet 20 osob se váže na jeden čas na určitém místě – může to být např. jedna místnost, pracoviště, kde se koná zkouška. Zkoušek se nesmí účastnit osoba, která vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19. 

Dále platí obecné „rouškové“ mimořádné opatření, podle kterého jsou všechny osoby povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, příp. roušku) ve vnitřních prostorech školy.“ Výjimka je stanovena pro případ, kdy zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru. V takovém případě nemusí nosit žádný ochranný prostředek dýchacích cest."

Spolupracujeme