Spolupráce s ITnetwork.cz

 

Od začátku prosince navázala naše škola - jako první střední škola v ČR oficiální spolupráci s ITnetwork.cz. Jedná se o síť, na které působí asi 100 tisíc Čechů a Slováků, kteří se tam vzdělávají v oboru IT. ITnetwork nabízí velké množství kvalitně zpracovaných tutoriálů (návodů k použití, které na konkrétních příkladech názorně ukazují, jak se používá určitý počítačový program či programovací jazyk). V mnoha případech jde o placené materiály, proto se naše škola rozhodla zpřístupnit některé placené služby na této síti primárně studentům oboru Informační technologie a Ekonomika a podnikání a případně zájemcům z řad pedagogů se zájmem o problematiku programování. Studenti získají od školy body (slouží k zakoupení bonusových článků) na zakoupení všech článků pro kurzy VB.NET - základy, VP.NET - objektově orientované programování, PHP - základy a PHP - objektově orientované programování. VB.NET a PHP jsou programovací jazyky, které se učí na naší škole. Jako bonus pro nejlepší budeme mít možnost přidělit další body vybraným studentům, ti pak budou mít možnost aktivovat si články podle svého výběru.

ITnetwork.cz nabízí také školení pokročilých programátorských metod profesionálním lektorem. Tato školení budou nabízena našim studentům, kteří se budou chtít v programování zdokonalit pro vývoj komerčních aplikací.

Do budoucna počítáme se zapojením studentů při vývoji reálných projektů. Všechny tyto kroky by měly vést ke zdokonalení studentů v programování a co největšímu přiblížení výuky vývoje aplikací k praxi.

Věříme, že naše spolupráce s ITnetwork.cz přinese zkvalitnění výuky a bude studenty motivovat do dalšího studia IT technologií. Dalším velký přínos vidíme v propojení výuky s praxí a kontakt s IT profesionálními vyývojáři.

Spolupracujeme