Přestože v naší škole bude v pondělí 27. 11. 2023 probíhat výuka, chceme tímto prohlášením vyjádřit podporu stávkujícím školským zařízením a jejich zaměstnancům.

Jsme proti nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy. Chápeme, že nepedagogičtí zaměstnanci jsou nedílnou a velmi cennou součástí školy a nechceme, aby se platy nepedagogických pracovníků snižovaly, což by v konečném důsledku vedlo k jejich odchodu ze školství.

Nesouhlasíme s dalším snižováním finančních prostředků ve školství, které by nesporně ovlivnilo kvalitu výuky a tím i celého vzdělávání

Spolupracujeme