Začátek letošního školního roku byl pro šest studentů 4. ročníku oboru Ekonomika a podnikání – Informatika v ekonomice z VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ Boskovice ve znamení již 5. ročníku rusko-českého projektu Od 3D modelu k realitě.

Tito studenti spolu se dvěma pedagogy navštívili v týdnu od 15. do 21. září 2019 Kirovskou polytechnickou průmyslovou školu v Leningradské oblasti. Cílem pobytu byla vzájemná spolupráce v odborných předmětech, seznámení se se specifiky ruského školství a návštěva památek Petrohradu. Tři dny se naši studenti zapojili do výuky v kirovské škole, pracovali v programu MasterCAM, kde tvořili CNC program pro obráběcí stroj. Výsledkem práce byly pamětní medaile, které pak studenti dostali v rámci závěrečného ceremoniálu. Náplní další výuky byla práce s optickými vlákny. Studenti se naučili vytvářet funkční uzavřenou síť, rozlišovat různé typy kabelů nebo také svařovat optické vlákno. V rámci doprovodného programu navštívili studenti spolu se svými ruskými přáteli místní továrnu na výrobu plechovek Ball, v Petrohradu a okolí pak nejvýznamnější památky, např. Ermitáž, Carské Selo, palác Pavlovsk, Grand Maket Russia – fascinující soubor funkčních maket celého Ruska. Završením pobytu pak byla noční plavba po Něvě spojená s otvíráním mostů a takzvané Zavírání fontán v Petrodvorcích – zakončení sezony doprovázené úžasnou laserovou show.

Obdobně pestrý program pak čekal ve dnech 6. – 12. 10. 2019 na ruské účastníky projektu v naší republice. První tři dny opět probíhala výuka ve škole. Studenti modelovali tělesa - matrjošky a 3D modely s motivy měst Kirovsk a Boskovice v programu SolidWorks. Na školní obráběcí CNC frézce SLV EDU byly obrobeny pamětní znaky obou dvou měst a následně byly předány účastníkům projektu. Další den se studenti věnovali robotice. Náplní výuky ve škole nebyly pouze odborné IT předměty. V rámci hodiny češtiny jako cizího jazyka se ruští studenti naučili základní fráze češtiny, seznámili se také s ostatními obory naší školy, např. Veterinářstvím.

V doprovodném programu zaujaly studenty bowling a Laser Game, zajímavá místa našeho regionu – zámek v Boskovicích, Moravský kras a exkurze do pivovaru v Černé Hoře. Studenti navštívili také Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně a historické centrum Prahy.

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Krajského úřadu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu Do světa.

Mgr. Vladimíra Bušinová a studenti EP4

Rusko     Rusko

Spolupracujeme