Obdobně jako v minulých letech přijeli i v letošním školním roce  na naši školu v rámci programu Erasmus+ studenti veterinářství z Ljubljaně, aby si ověřili svoje znalosti ve veterinární praxi. 
Ujali se jich učitelé oboru Veterinární prevence, kteří jim připravili praktické úkoly a exkurze, které jim rozšířily veterinární znalosti.  Studenti pracovali ve školní laboratoři, na farmě i laboratořích VETUNI. Navštívili Moravské muzeum, Muzeum výroby tvarůžků v Lošticích i aquaponickou farmu.
Pobyt studentů v rámci Erasmu+ prověřil nejen naše odborné znalosti, ale také naše jazykové i komunikační schopnosti.
Doufám, že tato spolupráce bude pokračovat i nadále.
                                Hana Kuběnová

Studenti z Ljubljaně

Spolupracujeme