Žáci tříd VP1 a VP2 navštívili dne 11. 04. 2024 Mezinárodní veletrh zemědělské techniky v Brně. Hlavním zaměřením veletrhu je výstava a prezentace zemědělské techniky a souvisejícího sortimentu.
Součástí akce bylo představení několika zástupců plemen hospodářských zvířat (skot, ovce, kozy, prasata). 
Během exkurze se žáci seznámili s vybavením a přístroji, které se hojně využívají v zemědělské praxi. Jeden pavilon výstaviště byl věnován myslivosti. V této části si žáci vyslechli zajímavé přednášky odborníků, prohlédli zbraně a vybavení využívané myslivci. 
Získané informace žáci využijí především v předmětech chov zvířat, nemoci zvířat, biologie a v neposlední řadě ve volitelném předmětu myslivost. Mimo jiné tyto poznatky slouží i k rozvoji jejich dosavadních znalostí v oblasti zemědělství.
MVDr. Zuzana Prchalová
 

Techagro Brno

Spolupracujeme