Únorový týden odborné praxe žáků maturitního ročníku oboru Veterinární prevence byl věnován návštěvě pracovišť, která by se mohla stát místy jejich budoucího působení. Žáci navštívili mlékárnu v Olešnici, kde se seznámili s výrobou sýrů, tvarohu, másla a hygienickými pravidly, která je nutné dodržovat při výrobě mléčných výrobků. Další zastávkou byla jatka v Bořitově a drůbeží jatka v Jevíčku. Zde žáci zjistili, jak probíhá celá porážka jatečných zvířat a také jaká je role veterinárního dozoru v těchto provozech. Podle jejich slov byly tyto exkurze velice přínosné pro pochopení teorie a upřesnění role veterinárních techniků v potravinářských provozech.
Poděkování patří všem podnikům, které nám umožnily propojit teorii s praxí a lépe připravit naše žáky k maturitní zkoušce z předmětu hygiena a technologie potravin.
                                Učitelé VP

Mlékárna Olešnice

Spolupracujeme