V souladu s § 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem v platném znění, stanovil ředitel školy a zkušební komise termíny konání opravných a náhradních zkoušek takto:

V ZÁŘÍ 2023:

               Praktická část:                 1. a 4. září 2023 od 7:00                  učebny stolničení a vaření
               Písemná část:                  5. září 2023 od 7:45                        učebna stolničení
               Ústní část:                         8. září 2023 od 8:00                        učebna A 106

 

PROSINEC 2023:

            Písemná část:                  4. prosince od 7:45                          učebna A 106
            Praktická část:                 5. a 6. prosince 2023 od 7:00         učebny stolničení a vaření
            Ústní část:                         7. prosince 2023 od 8:00                učebna A 106

 

ČERVEN 2024:

V měsíci červnu 2024 v termínu závěrečných zkoušek pro školní rok 2023/2024 (bude upřesněno v měsíci říjnu 2023).


Zkoušky proběhnou v budově školy Hybešova 53.

Tyto termíny jsou zveřejněny na vývěsce v budově školy a na www. stránkách školy.

Upozorňuji na znění §5 odst. 2, vyhl. 47/2005 Sb.: „Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce náhradní zkoušku nebo opravnou zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

 

 

Boskovice: 23. 6. 2022                                                                                                                          Ing. Mgr. Pavel Vlach
                                                                                                                                                                      ředitel školy

Spolupracujeme