Společné učebnice pro všechny maturitní obory:

 • Odmaturuj z literatury (nakl. Didaktis) – na celé studium. V září bude možno zakoupit ve škole.
 • Přehled středoškolského učiva českého jazyka (nakl. Didaktis) – na celé studium. V září bude možno zakoupit ve škole.
 • Čítanka 1 k literatuře v kostce. Sochrová M. (nakl. Fragment).
 • Odmaturuj ze společenských věd, (aktualizované vydání). Dvořák J. a kol., Nakladatelství Didaktis. (je na celé studium).
 • Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium. Autorky: RNDr. Hudcová, Mgr. Kubičíková (zelená učebnice)
 • David Spencer: Gateway to Maturita 2nd Edition A2 Student´s Book Pack. Macmillan education.
 • Annie Cornford, Lynda Edwards: Gateway to Maturita 2nd Edition A2 Workbook. Macmillan education.
 • Slovník AJ-ČJ .
 • Dějepis pro SŠ, Čornej a kol.

Pro obory, kde se vyučuje německý jazyk:

 •  Schritte international neu 1, Hueber. Titul bude objednán hromadně na začátku školního roku.

Pro obory, kde se vyučuje ruský jazyk:

 • Raduga po-novomu 1.

 

Další učebnice pro obor - Informační technologie

Pro ostatní předměty není předepsaná literatura a žáci se dohodnou s vyučujícími na doporučené literatuře a způsobu jejího získání během výuky.

Další učebnice pro obor - Ekonomika a podnikání - Ekonomika a informatika

 • Ekonomika 1 – EDUKO, Klínský Petr.  Titul se bude hromadně objednávat ve škole.
 • Účetnictví 2022 - 1. díl, Pavel Štohl.
 • Sbírka příkladů k učebnici Účetnictví 2022 - 1. díl,  Pavel Štohl.

Pro ostatní předměty není předepsaná literatura a žáci se dohodnou s vyučujícími na doporučené literatuře a způsobu jejího získání během výuky.

Další učebnice pro obor Hotelnictví - Hotelnictví a turismus

 • Atlas ČR, Atlas světa (stačí mapový list světa).
 • Receptury teplých pokrmů, Runštuk.

Další učebnice pro obor Praktická sestra

 • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc I: pro studenty zdravotnických oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012.
 • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc II: pro studenty zdravotnických oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd.
 • KURUCOVÁ, Andrea. První pomoc: pracovní sešit pro SZŠ a zdravotnická lycea. 2., dopl. vyd.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta. Somatologie: pro střední zdravotnické školy. 2., doplněné vyd.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta. Somatologie: pracovní sešit pro střední zdravotnické školy. 2., doplněné vyd.
 • KELNAROVÁ, Jarmila, Martina CAHOVÁ, Iva KŘESŤANOVÁ, Marcela KŘIVÁKOVÁ, Zdeňka KOVÁŘOVÁ a Dana HAUSEROVÁ. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 1. ročník. 2., přepracované a doplněné vyd.
 • KELNAROVÁ, Jarmila, Dominika BABÁKOVÁ, Martina CAHOVÁ, et al. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník. 2., přepracované a doplněné vyd.
 • KELNAROVÁ, Jarmila. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy.
 • KUTNOHORSKÁ, Jana. Historie ošetřovatelství.
 • SEINEROVÁ, Vlasta. Latina: úvod do latinské terminologie : pro střední školy se zdravotnickým zaměřením.

Další učebnice pro obor Veterinářství - Veterinární prevence

 • Seinerová Vlasta – latina, Úvod do latinské terminologie pro SŠ se zdravotnickým zaměřením, Fortuna, Praha 2007.