Společné učebnice pro všechny maturitní obory:

 • LITERATURA. Pracovní učebnice pro SOU. Štrpková K., Jiřičková E. Jedličková L. (nakladatelství Taktik) – na celé studium. V září bude možno zakoupit ve škole (od dealerky nakladatelství).
 • Přehled středoškolského učiva českého jazyka (nakl. Didaktis) – na celé studium.
 • Čítanka 1 k literatuře v kostce. Sochrová M. (nakl. Fragment).
 • Matematika pro střední školy 1. Díl -Základní poznatky - zkrácená verze, Didaktis. Tyto pracovní sešity bude zajišťovat škola, zvýhodněná cena 130 Kč - platí jen při odběru přes školu. Žáci si samostatně nebudou žádný pracovní sešit ani učebnici kupovat.
 • David Spencer: Gateway to Maturita 2nd Edition A2 Student´s Book Pack. Macmillan education.
 • Ingrid Wisniewska: Gateway to the World Maturita Edition A2 Workbook. Macmillan education.
 • David Spencer: Gateway to the World Maturita Edition B1 Student´s Book. Macmillan education
 • Philip Wood: Gateway to the World Maturita Edition B1 Workbook. Macmillan education.
 • Pro AJ si žáci koupí danou úroveň učebnice až po rozřazovacím testu, který proběhne na začátku školního roku.

Pro obory, kde se vyučuje německý jazyk:

 •  Schritte international neu 1, Hueber. Titul bude objednán hromadně na začátku školního roku.

Pro obory, kde se vyučuje ruský jazyk:

 • Raduga po-novomu 1.

 

Další učebnice pro obor - Informační technologie

Pro ostatní předměty není předepsaná literatura a žáci se dohodnou s vyučujícími na doporučené literatuře a způsobu jejího získání během výuky.

Další učebnice pro obor - Ekonomika a podnikání - Ekonomika a informatika

 • Ekonomika 1 – EDUKO, Klínský Petr. Titul se bude hromadně objednávat ve škole.
 • Účetnictví 2023 - 1. díl, Pavel Štohl. Titul se bude hromadně objednávat ve škole.
 • Sbírka příkladů k učebnici Účetnictví 2023 - 1. díl,  Pavel Štohl. Titul se bude hromadně objednávat ve škole.

Pro ostatní předměty není předepsaná literatura a žáci se dohodnou s vyučujícími na doporučené literatuře a způsobu jejího získání během výuky.

Další učebnice pro obor Hotelnictví - Hotelnictví a turismus

 • Atlas ČR, Atlas světa (stačí mapový list světa).
 • Receptury teplých pokrmů, Runštuk.
 • Dějepis pro SOŠ, Čornej a kol. Nakladatelství SPN.

Další učebnice pro obor Praktická sestra

 • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc I: pro studenty zdravotnických oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012.
 • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc II: pro studenty zdravotnických oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd.
 • KURUCOVÁ, Andrea. První pomoc: pracovní sešit pro SZŠ a zdravotnická lycea. 2., dopl. vyd.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta. Somatologie: pro střední zdravotnické školy. 2., doplněné vyd.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta. Somatologie: pracovní sešit pro střední zdravotnické školy. 2., doplněné vyd.
 • KELNAROVÁ, Jarmila, Martina CAHOVÁ, Iva KŘESŤANOVÁ, Marcela KŘIVÁKOVÁ, Zdeňka KOVÁŘOVÁ a Dana HAUSEROVÁ. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 1. ročník. 2., přepracované a doplněné vyd.
 • KELNAROVÁ, Jarmila, Dominika BABÁKOVÁ, Martina CAHOVÁ, et al. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník. 2., přepracované a doplněné vyd.
 • KELNAROVÁ, Jarmila. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy.
 • KUTNOHORSKÁ, Jana. Historie ošetřovatelství.
 • SEINEROVÁ, Vlasta. Latina: úvod do latinské terminologie : pro střední školy se zdravotnickým zaměřením.
 • Doporučená literatura - prozatím nekupovat. Biologie pro gymnázia (Jelínek, Zicháček) ISBN 978-80-7182-345-2,Nový přehled biologie (Rosypal) ISBN 978-80-86960-23-4, Odmaturuj z biologie ISBN 978-80-7358-231-9
 • Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium. Autorky: RNDr. Hudcová, Mgr. Kubičíková (zelená učebnice)

Další učebnice pro obor Veterinářství - Veterinární prevence

 • Seinerová Vlasta – latina, Úvod do latinské terminologie pro SŠ se zdravotnickým zaměřením, Fortuna, Praha 2007.

Spolupracujeme